A qui va adreçat?

Els destinataris són els infants amb trastorns en el seu desenvolupament o amb risc de patir-los i les seves famílies. Poden consultar des del moment de la concepció i fins que compleixin 6 anys.

La durada del servei serà la que requereixi cada infant, sempre tenint en compte els criteris de priorització del Departament de Treball, Afers Socials i Família, i s’estendrà fins que les necessitats d’atenció puguin ser cobertes pels serveis de caràcter general, ja siguin educatius sanitaris o socials, o quan complexi l’edat de 6 anys.

jueves, 25 de abril de 2013 (5)