Història de DAPSI

L’any  1988 es va constituir la cooperativa DAPSI amb intenció de donar el servei de CDIAP als municipis de Sant Cugat, Rubí, Cerdanyola, Ripollet i Montcada. L’atenció als infants es va iniciar a Sant Cugat amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Cugat que ens va proporcionar un primer local.

L’augment la demanda i el desig d’oferir una major proximitat a les famílies i l’interès mostrat pels respectius ajuntaments en el projecte, van propiciar posteriorment l’obertura de centres a Montcada, Rubí  i Cerdanyola.

L’augment del nombre de nens atesos i  de  professionals així com les diferents necessitats  de les poblacions, va  propiciar la divisió a l’octubre de 2006  de DAPSI en quatre cooperatives diferenciades: DAPSI Rubí, DAPSI Montcada, DAPSI Cerdanyola/Ripollet i DAPSI Sant Cugat.