CDIAP

L’atenció precoç és el conjunt d’intervencions dirigides als infants de zero a sis anys, a les famílies i al seu entorn, en els àmbits de la prevenció, la detecció, el diagnòstic i la intervenció terapèutica, de caràcter interdisciplinar.

DAPSI Sant Cugat SCCL gestiona el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) a la població de Sant Cugat amb concert amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Forma part dels serveis públics que inclouen l’atenció precoç de caràcter universal i gratuït. Compta amb el recolzament de l’Ajuntament de Sant Cugat.