Activitats del CDIAP

Grup Psicoterapèutic de Nens

Els grups terapèutics per nens volen donar resposta a la necessitat de treballar les dificultats relacionals que presenten alguns infants.

Afavorir la relació treballant aspectes com: sentiment de pertinença, regulació dels estats emocionals i de la conducta en funció de la mirada dels iguals.

Elaborar les emocions que es desperten en el grup: sentiments d’exclusió, de lideratge, rivalitat..que son el reflex de com el nen es posiciona en altres grups de la seva vida com per exemple l’escola.

 

 

Grup de pares

El grup de pares té una finalitat preventiva, és un espai de reflexió i acompanyament que s’adapta a les diferents realitats familiars i a les seves inquietuds respecte la criança dels seus fills.

 

 

Teràpia aquàtica

El medi aquàtic proporciona un escenari molt afavoridor pel desenvolupament global dels infants a través de les sensacions propioceptives, sensorials, vestibulars i cinestèsiques.

L’ activitat terapèutica aquàtica consisteix en oferir als infants atesos a Dapsi un tractament de fisioteràpia complementari.

 

 

 

Totes aquestes activitats són possibles gràcies al suport de: