Activitats del CDIAP

Grup Psicoterapèutic d’infants

Els grups terapèutics per nens volen donar resposta a la necessitat de treballar les dificultats relacionals que presenten alguns infants.

Afavorir la relació treballant aspectes com: sentiment de pertinença, regulació dels estats emocionals i de la conducta en funció de la mirada dels iguals.

Elaborar les emocions que es desperten en el grup: sentiments d’exclusió, de lideratge, rivalitat…que son el reflex de com el nen es posiciona en altres grups de la seva vida com per exemple l’escola.

 

 

Grup de pares

El grup de pares té una finalitat preventiva, és un espai de reflexió i acompanyament que s’adapta a les diferents realitats familiars i a les seves inquietuds respecte la criança dels seus fills.

En l’actualitat, aquest grup es realitza online conduït per dues terapeutes de l’equip.

 

Teràpia aquàtica

El medi aquàtic proporciona un escenari molt afavoridor pel desenvolupament global dels infants a través de les sensacions propioceptives, sensorials, vestibulars i cinestèsiques.

L’activitat terapèutica aquàtica consisteix en oferir als infants atesos a Dapsi un tractament de fisioteràpia complementari. Aquest es realitza al Club esportiu Health’IN Sant Cugat.

 

 

 

Grup de llenguatge

Aquesta modalitat terapèutica està dirigida a infants d’entre 4 i 5 anys amb diagnòstic de Trastorn de Desenvolupament del Llenguatge o Trastorn de l’Espectre Autista lleu.

El grup, acompanyat per una logopeda i una psicòloga, té com a objectius afavorir la diferenciació, la individualització; la representació mental i la simbolització així com potenciar les habilitats comunicatives i relacionals (iniciativa, creativitat, compartir experiències personals, la reciprocitat, identificació de les pròpies emocions i la dels altres, etc)

 

Grup de psicomotricitat

El projecte del grup de psicomotricitat sorgeix de la idea de poder oferir un espai terapèutic on els infants puguin experimentar vivències corporals que els permeti seguritzar-se i organitzar-se a nivell corporal, afavorint el procés d’identitat de cada un dels infants i tenint en compte la seva individualitat.

Aquesta modalitat, conduïda per dues psicomotricistes, es du a terme gràcies a la cessió de la sala de psicomotricitat que ens fa l’Escola Bressol Municipal La Mimosa.

 

Grup artteràpia

Els grups, en arteteràpia, estan pensats per crear un espai de relació on els infants puguin dins d’un espai segur i contingut desenvolupar les seves capacitat de comunicació, relació i expressió emocional.

Des que naixem estem a relació amb altres persones, aprenem dins de la relació. Obrir els diversos processos de relació de cada integrant i poder compartir el que pensem i sentim com ser escoltats i compresos és una de les qualitats de les dinàmiques grupals.

Aquest grup d’artteràpia esta conduït per dues psicòlogues i l’artterapeuta.

 

 

Grup artteràpia amb mares

El grup d’artteràpia amb mares es dirigeix a dones que estan exercint la maternitat en situació de vulnerabilitat social. És un espai per compartir aquesta criança en situacions difícils i poder tenir un espai d’acompanyament i expressió a través de la paraula, i de la creació artística. Entre els objectius, destaca facilitar una xarxa de suport informal i potenciar l’el.laboració de situacions de complexitat emocional per tal de millorar la relació amb l’infant.

Aquest grup es conduït per la treballadora social del servei i una psicòloga / artterapeuta. Es realitza a l’espai “El Xalet Negre”, d’aquesta manera, es promou la participació de les mares i es facilita la seva conciliació familiar i laboral.

 

Totes aquestes activitats són possibles gràcies al suport de: