Quan consultar?

Les famílies podeu consultar quan preocupi algun aspecte de la criança o del desenvolupament del vostre fill.

També podeu demanar consulta per aquells infants que durant el període prenatal, perinatal, postnatal o durant el desenvolupament de les primeres etapes, han estat sotmesos a situacions que podrien alterar el seu procés de maduració: nens prematurs, retard del creixement intrauterí,etc. Generalment, però, ja són derivats pel servei de pediatria referent.