Funcions

El  CDIAP desenvolupa les següents funcions:

  • Valoració del desenvolupament de l’infant mitjançant diagnòstic interdisciplinari.
  • Orientació i suport a la família.
  • Atenció terapèutica interdisciplinària.
  • Seguiment de l’evolució de ‘infant.
  • Suport en el procés d’integració socioeducativa.
  • Coordinació amb els diferents Centres i Serveis d´Atenció Primària  i Centres de Referència (serveis sanitaris, educatius, socials, justícia i altres) de la zona.
  • Promoció i participació en programes de sensibilització, prevenció i detecció en els àmbits que tenen cura del desenvolupament de la primera infància.
  • Participació en programes de promoció de la salut integral de l’infant.
  • Activitats de Formació, Docència  i Recerca.