Història de DAPSI

DAPSI Sant Cugat forma part de la xarxa pública que ofereix el servei d’atenció precoç amb caràcter universal i gratuït. Està finançat per l’ICASS i compta amb el suport de l’Ajuntament de Sant Cugat.

L’any  1988 es va constituir la cooperativa DAPSI (Detecció, Atenció, Prevenció i Suport a la Infància) amb intenció de donar el servei de CDIAP als municipis de Sant Cugat, Cerdanyola i Montcada. L’atenció als infants es va iniciar a Sant Cugat  amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Cugat  que ens va proporcionar un primer local.

El desig d’oferir una major proximitat a les famílies i l’interès mostrat pels respectius ajuntaments en el projecte, van propiciar posteriorment l’obertura de centres a Montcada, Rubí  i Cerdanyola.

L’augment del nombre de nens atesos i  de  professionals així com les diferents necessitats  de les poblacions, va  propiciar la divisió a l’octubre de 2006  de DAPSI en quatre cooperatives diferenciades (DAPSI Rubí, DAPSI Montcada, DAPSI Cerdanyola i DAPSI Sant Cugat).