CDIAP

L’atenció precoç és el conjunt d’intervencions dirigides als infants de zero a sis anys, a les famílies i al seu entorn, en els àmbits de la prevenció, la detecció, el diagnòstic i la intervenció terapèutica, de caràcter interdisciplinar, pel que fa als trastorns del desenvolupament.

El CDIAP Dapsi Sant Cugat és un centre de desenvolupament infantil i atenció precoç que atén a la població de Sant Cugat. És un servei concertat pel Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya. Forma part dels serveis públics que inclouen l’atenció precoç de caràcter universal i gratuït. Compta amb el recolzament de l’Ajuntament de Sant Cugat.