Política de Qualitat

Des del 2014, amb l’objectiu de marcar un camí per l’avanç i la millora integral, homogeni i definit pels Centres  Infantils i Atenció Precoç, hem implementat al nostre servei un PROGRAMA INTEGRAL DE GESTIÓ DE QUALITAT.

S’ha posat en marxa, entre d’altres estratègies, un Manual d’Estàndard basat en el model EFQM (European Foundation for Quality Management).

Aquest model de qualitat i excel·lència té com a objectiu establir les prioritats de qualitat per l’atenció precoç. És, en definitiva, una guia per tal que cada servei elabori un Pla de Qualitat propi com a una metodologia de treball destinada a afavorir i impulsar processos de millora continua i amb l’objecte de valorar la consecució dels resultats planificats.

A l’any 2016, DAPSI Sant Cugat, després de treballar-hi a fons durant tot l’any 2015, vam iniciar el procés d’implementació del sistema de qualitat basat en el model EFQM.

La gestió de la qualitat es basa en la correcta aplicació de tot allò que hem planificat, per tal de poder obtenir dades, que una vegada analitzades, ens permetin extreure conclusions vàlides i objectives per a prendre decisions que ens ajudin a millorar contínuament d’acord amb la nostra missió, perseguint la nostra visió i respectant els nostres valors.

 

MISSIÓ VISIÓ I VALORS

La missió del CDIAP DAPSI Sant Cugat és l’atenció Precoç que té com a objectiu principal:

 • Donar suport al infant per a potenciar al màxim i lo més harmònicament possible el seu creixement global
 • Acompanyament a la família en els aspectes de criança i donar eines per a poder entendre a l’infant
 • Facilitar la comprensió de les característiques i necessitats de l’infant per part de l’entorn més proper.
 • Contribuir a la sensibilització i el coneixement del desenvolupament de l’infant i les seves variants per part dels agents que treballen amb petita infància.

La visió del centre es basa en dos eixos:

 • Tenir un equip cohesionat
 • Ser el centre de referència en petita infància de la zona

Els nostres valors són:

 • Equip de treball: La capacitat de treballar en equip, la capacitat de compromís amb l’equip, tenir una visió global, tenir flexibilitat mental, responsabilitat i vocació social.
 • Responsabilitat social: tenint en compte la sostenibilitat, la solidaritat i l’ètica en l’atenció als usuaris i col·laboradors.
 • Acompliment legislació vigent: vetllant en tot moment pel compliment legal.
 • Necessitats i expectatives dels grups d’interès: Tenir en compte les necessitats i expectatives dels nostres grups d’interès en tot moment.
 • Actualització constant: L’avaluació del rendiment i els resultats obtinguts seran el motor de impuls de canvi i la base per assegurar el manteniment de la política i estratègia actualitzada en tot moment.
 • Implicació i participació: La política i estratègia del centre es difon dintre de l’equip de professionals i al públic en general per garantir el seu enteniment i la implicació de tots els grups d’interès.

 

Amb el suport tècnic de: