Programa Grup Psicoterapèutic de Nens

DAPSI Sant Cugat ofereix grups terapèutics per nens per donar resposta a la necessitat de treballar les dificultats relacionals que presenten alguns infants que no es poden treballar a nivell individual.

El grup està pensat per nens que presenten dificultats de relació per diferents aspectes:

  • Inseguretat, retraïment social.
  • Dificultats de regulació en la relació amb l’altre.
  • Nens amb dificultats per tenir en compte l’altre.
  • Nens amb falta d’habilitats socials que dificulten una relació adequada amb els altres.
  • Nens amb dificultats de generar vincles socials adequats.
  • Nens que fan una mala interpretació de la respostes dels altres i això genera creences irracionals alterant la seva capacitat de confiança i de relacions satisfactòries.

La idea es poder donar recursos en un petit grup acompanyat per una terapeuta per tal que després puguin extrapolar-ho en els diferents grups que el nen es troba.

Afavorir la mirada empàtica cap a les necessitats dels altres. Ajudar a entendre que els altres pensen i senten coses diferents, ajudar a tolerar que les coses no sempre surten com jo tinc el cap.

Afavorir la relació treballant aspectes com: sentiment de pertinença, regulació dels estats emocionals i de la conducta en funció de la mirada dels iguals.

Elaborar les emocions que es desperten en el grup: sentiments d’exclusió, de lideratge, rivalitat..que son el reflex de com el nen es posiciona en altres grups de la seva vida com per exemple l’escola.

Afavorir el joc compartit, acceptant els torns, la individualitat dels altres.