Quan consultar?

Les famílies podeu consultar quan preocupi algun aspecte de la criança o del desenvolupament del vostre fill, com: alteracions en la son, retard psicomotriu, el nen que no parla, dificultats en l’alimentació, el nen no fa cas, li costa relacionar-se i comunicar-se amb els altres, etc.

També podeu consultar en situacions de risc biològic per aquells nens que durant el període prenatal, perinatal, postnatal o durant el desenvolupament de les primeres etapes, han estat sotmesos a situacions que podrien alterar el seu procés de maduració: nens prematurs, retard del creixement,etc. Generalment aquests nens són derivats pel servei de pediatria referent.