Equip de professionals

 

Professional Funció
Susana Trallero Rodríguez Fisioterapeuta
Núria López Vilar Fisioterapeuta
Mª Jesús Jiménez Salvador Logopeda i psicòloga
Carme Diví Tormo Logopeda
Marta de Gispert Brosa  Logopeda
Raquel Martí Sousa Logopeda
Ada Hoste Sánchez Psicòloga
Angelina Graell Amat Psicòloga
Susanna Calvo Prats Psicòloga i Coordinadora
Conxa Buil Coca
Psicòloga
Laura Bongard Arteaga
Psicòloga
Anna López Romero Treballadora Social
Rosa Gassió Subirachs Neuropediatra
Yasmina Mohamed López
Administrativa
Miquel À.Rubert Bestard Gerent