Serveis

El  CDIAP desenvolupa les següents funcions:

 • Valoració del desenvolupament de l’infant mitjançant diagnòstic interdisciplinari: mèdic, psicològic i social.
 • Orientació i suport a la família.
 • Atenció terapèutica interdisciplinària.
 • Programa d’Assistència Global a Infants en Risc d’Autisme (AGIRA).
 • Programa grup psicoterapèutic de nens.(Grup nens)
 • Programa grup de pares i mares. (Grup pares i mares)
 • Seguiment de l’evolució de ‘infant.
 • Suport en el procés d’integració socioeducativa.
 • Coordinació amb els diferents Centres i Serveis d´Atenció Primària  i Centres de Referència (serveis sanitaris, educatius, socials, justícia i altres) de la zona.
 • Promoció i participació en programes de sensibilització, prevenció i detecció en els àmbits que tenen cura del desenvolupament de la primera infància (com és el cas d’un projecte d’intervenció grupal amb Càritas o el Servei d’Atenció a les Escoles Bressol  i xerrades a Escoles Bressol).
 • Participació en programes de promoció de la salut integral de l’infant.
 • Activitats de Formació, Docència  i Recerca.