DAPSI Sant Cugat

 

Dapsi Sant Cugat és un centre de desenvolupament infantil i atenció precoç que atén a la població de Sant Cugat. És un servei concertat pel Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya. Forma part dels serveis públics que inclouen l’atenció precoç de caràcter universal i gratuït. Compta amb el recolzament de l’Ajuntament de Sant Cugat.

L’atenció precoç és el conjunt d’intervencions adreçades a la població infantil de 0 a 6 anys, a les famílies i al seu entorn. Té com a objectiu donar resposta al més aviat possible, a les necessitats  que presenten els nens amb trastorns en el seu desenvolupament o amb risc de patir-los. Aquestes  intervencions contemplen el nen en la seva globalitat i han de ser planificades per un equip interdisciplinari format per professionals especialitzats en el desenvolupament infantil, que integren les disciplines de fisioteràpia, logopèdia, neuropediatria, psicologia i treball social.